Dit is de website van Fysio- manuele therapiepraktijk Korte Hoefstraat.
Ons vestigings- post- en retouradres is:
Korte Hoefstraat 1b
5046DA Tilburg
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
Uw e-mailadres als u bestellingen/vragen plaatst op deze website
Uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
De domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
Alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoek informatie en/of site-registratie)
Deze informatie wordt gebruikt:
Om de inhoud van onze website te verbeteren
Om de inhoud en de lay-out van onze pagina’s te individualiseren voor elke individuele bezoeker
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek):
Om uw voorkeuren te registreren
Om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst Om informatie te registreren die eigen is aan u ,zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
Om u bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die u zouden kunnen interesseren
Om uw vroegere activiteiten op de site te registreren, om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden
Om ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt
Om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacy beleid?
Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen,
Per email: info@fysiotherapietilburg.nl
Per telefoon: 013 5362922 of 0613792651
Per brief: Korte Hoefstraat 1b, 5046DA Tilburg

Gebruikersovereenkomst
Door gebruik te maken van onze website verklaart u zich akkoord met deze gebruikersovereenkomst en de verwerking van uw persoonsgegevens zoals geregeld in het privacyreglement van Fysio-manuele therapie praktijk Korte Hoefstraat.
Verplichtingen en rechten
Auteurswet
Op onze website is de auteurswet van toepassing, dat betekent dat u zonder schriftelijke toestemming geen informatie of foto’s mag verspreiden, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website. Een uitzondering is overnamen van maximaal 50 woorden, voorzien van bronvermelding en een dieplink naar het betreffende artikel.
Aansprakelijkheid
De beheerder accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Het opvolgen van de adviezen op onze website is voor uw eigen verantwoording. Waar mogelijk doen wij aan bronvermelding . Deze website bevat links naar websites van derden en de beheerder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.
Privacy bepalingen

Privacy is voor ons een belangrijk onderwerp. Wij hebben maatregelen genomen om uw bezoek aan, en het gebruik van de website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zij op drong van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gebonden tot geheimhouding daarvan. De bepalingen vindt u in het privacyreglement van fysio-manuele therapiepraktijk Korte Hoefstraat.

Hyperlinks

Onze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. De verbinding naar deze websites wordt wel getoetst. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites.

De beheerder:
Fysio-manuele therapiepraktijk Korte Hoefstraat
Korte Hoefstraat 1b
5046DA Tilburg