PEPT

PEPT (Pain Exposure in Physical Therapy) is een geprotocolleerde, door het UMCN ontwikkelde, variatie op de zgn. Macedonische behandeling waarbij o.a. geen acht geslagen wordt op eventueel optredende pijn.

Inhoud:

  1. Uitleg over relatie pijn en functie en therapiemotivatie
  2. Afbouwen pijnmedicatie en andere CRPS gerelateerde medicatie
  3. Fysiotherapie

1. Uitleg over relatie pijn en functie en therapiemotivatie
Het verbeteren van vaardigheden en het functioneren van de patiënt staat voorop en niet primair pijnvermindering. Er wordt informatie gegeven over de rol van pijn en angst voor pijn bij bewegen ten aanzien van functie en functieverlies bij CRPS.

Tevens wordt ingegaan op; de gevolgen van inactiviteit, het optreden van pijn tijdens en na de behandeling, het optreden van vegetatieve verschijnselen, de sfeer tijdens de behandeling, de motivatie van de patiënt en de verwachting van de behandeling. Getoetst wordt of er voldoende motivatie is voor de behandeling. Bij gebrek aan motivatie wordt de behandeling niet gestart of voortijdig afgebroken.

2. Afbouwen pijnmedicatie en andere PEPT gerelateerde medicatie
Indien de patiënt pijnmedicatie gebruikt zal door de pijnspecialist een afbouwschema worden gemaakt. Pijnmedicatie beïnvloedt de PEPT-behandeling daarom worden de medicijnen tegen pijn m.u.v. paracetamol afgebouwd.

3. Fysiotherapie (PEPT)
PEPT bestaat uit maximaal 5 sessies van 30 minuten tot een uur met wisselende intervallen en een afsluitende evaluatie 3 maanden na de laatste behandeling (totaal 6 PEPT-sessies).

De technieken die de therapeut gebruikt zijn; tracties, translaties en manipulaties van gewrichten, gelijktijdig laat de therapeut de patiënt ervaren dat pijn die ontstaat bij bewegen en aanraken niet schadelijk is. Een belangrijke techniek die hierbij gebruikt wordt is flooding. Bij flooding wordt de patiënt aan de meest bedreigende stimulus (beweging die geassocieerd wordt met pijn) blootgesteld. Door positief benadrukken van functieverbetering creëert de therapeut bij de patiënt vertrouwen in eigen lichamelijke functies.

De patiënt doet zelf onder begeleiding van de therapeut; massage/desensitisatie, spierrekoefeningen en oefent de normale bewegingspatronen die passen bij de algemeen dagelijkse activiteiten (ADL). De fysiotherapeut geeft een opdrachtschema mee voor oefeningen en specifieke ADL opdrachten thuis. Werkhervatting wordt gestimuleerd, de patiënt maakt zelf met de werkgever/bedrijfsarts een stapsgewijs herintegratieplan.