NEUROREVALIDATIE

Wereldwijd gezien zijn er vier Centraal Neurologische Aandoeningen (CNA) die het meest voorkomen:

CVA

Ziekte van Parkinson

MS

Dementie

De gevolgen van een CNA zijn vaak groot. Denk hierbij aan problemen met lopen, spreken, evenwicht, geheugen, concentratie en dagelijkse activiteiten zoals opstaan uit een stoel. Neurologische revalidatie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich richt op mensen die te maken hebben met de gevolgen van een CNA. Bij het intakegesprek zal er eerst een beeld gevormd worden van uw klachten en uw hulpvraag. Daarna worden er tijdens het onderzoek testen en vragenlijsten afgenomen om uw problemen in kaart te brengen. Vervolgens wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. Gedurende de behandeling wordt er voortdurend getest om de behandeling (en eventuele vooruitgang) te evalueren. In overleg met u worden de behaalde resultaten met de betreffende neuroloog en huisarts gecommuniceerd. Op deze manier is goede zorg voor u gewaarborgd. Fysio- manuele therapiepraktijk Lutke Schipholt c.s. is aangesloten bij ParkinsonNet. Voor meer informatie zie www.parkinsonnet.nl

Neurorevalidatie richt zich op het zo goed mogelijk leren functioneren na Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH). Het is een leerproces, waarbij we samen uw mogelijkheden doorlopen met therapie of aanpassingen. Onze aanpak is vaak multidisciplinair. Meerdere specialisten maken samen een behandelplan, onder regie van de huisarts, neuroloog of revalidatiearts.

Doelen bij neurorevalidatie

  • Met neurorevalidatie leert u opnieuw functies en vaardigheden aan. Dit geldt bij ziektebeelden waar vooruitgang geboekt kan worden, zoals een beroerte.
  • Het behouden van functies, vaardigheden, kracht en conditie bij aandoeningen waarbij herstel niet mogelijk is. Dit geldt bij progressieve ziektebeelden als de ziekte van Parkinson en dementie.
  • U leert de geleerde functies en vaardigheden toepassen en omgaan met hulpmiddelen.
  • Het voorkomen van complicaties. Het revalidatieproces wordt gehinderd en de kwaliteit van leven vermindert als complicaties optreden.

PARKINSON NET

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 2000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk.

Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door deze verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling. De zorgverleners die aangesloten zijn bij het ParkinsonNet, zijn speciaal geschoold in het behandelen van parkinsonpatiënten en patiënten met atypische parkinsonismen. De ParkinsonNet zorgverleners werken onderling nauw samen en werken ook samen met bijvoorbeeld parkinsonverpleegkundigen en neurologen in de regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd. De fysiotherapeutische behandeling kan plaatsvinden in de praktijk maar ook bij u thuis. Adviezen ter verbetering van de dagelijkse activiteiten, verminderen van de balans, verbeteren van de fysieke conditie en aanleren bewegingsstrategieën zijn voorbeelden van de behandeldoelstellingen.