Gelegenheidsroker leeft gemiddeld vijf jaar korter

Het CBS bekeek enquête- en overlijdensgegevens van bijna 40.000 deelnemers tussen de twintig en tachtig jaar oud aan de Gezondheidsenquête van 2001 tot en met 2006. Onderzocht is of, en wanneer deze rokende en niet-rokende respondenten zijn overleden.
Uit dit onderzoek blijkt dat rokers op relatief jonge leeftijd overlijden. Naar schatting haalt een kwart van degenen die hun hele leven veel roken de leeftijd van 65 jaar niet. Van de matige rokers overlijdt 11 procent, van de niet-rokers 7 procent vóór de 65-jarige leeftijd.
Rokers overleden relatief vaak aan kanker, met name longkanker. Daarnaast kwamen hart- en vaatziekten en ademhalingsziekten bij hen meer voor. Een op de tien zware rokers overleed vóór het 65ste jaar aan kanker, de helft van hen had longkanker. Aan een hart- of vaatziekte overleed 5 procent. Van de nooit-rokers overleed 3 procent zo jong aan kanker en 1 procent aan een hart- of vaatziekte.Geplaatst op: donderdag 21 september 2017