WERVELKANAALSTENOSE


Wervelkanaalstenose is een vernauwing van het wervelkanaal, meestal ter hoogte van de lendenwervels. Deze aandoening komt tamelijk veel bij oudere mensen voor. Mensen met deze aandoening hebben last van pijn laag in de rug en uitstraling van de pijn in één of beide benen. Typisch voor deze klachten is dat ze optreden na een eind lopen en na enige tijd staan. De benen gaan doof aanvoelen en worden stuurloos. Men gaat wat voorovergebogen lopen omdat in die houding de klachten beter te dragen zijn. De klachten worden wel vergeleken met de zogenaamde etalagebenen, die door bloedvatvernauwing veroorzaakt worden.
Waardoor kan het komen?
De wervelkolom vertoont bij het ouder worden langzamerhand slijtage. Dit is een normaal verouderingsverschijnsel dat bij iedereen voorkomt maar de mate waarin het voorkomt, verschilt per persoon.
Als reactie op de slijtage wordt het wervelbot dikker, vooral bij de gewrichten, waardoor het wervelkanaal nauwer wordt. Bovendien blijft er binnen het vernauwde wervelkanaal minder ruimte over voor de zenuwwortels.
Tijdens het lopen en staan heeft men over het algemeen een holle rug met als gevolg dat het wervelkanaal nauwer wordt. Hierdoor kan na verloop van tijd een stuwing en beknelling van de zenuwwortels optreden. Als men vooroverbuigt of gaat zitten, wordt de lendenwervelkolom weer recht of zelfs bol. Dan is er weer ruimte voor de zenuwwortel en neemt de pijn af.
Soms is er een combinatie van een nauw wervelkanaal en een uitpuilende tussenwervelschijf waardoor er minder ruimte is en klachten eerder ontstaan.
Hoe wordt het vastgesteld?
CT-scan (computertomografie) (www.neurochirurgie-zwolle.nl)Een wervelkanaalstenose kan worden aangetoond met een myelogram en/of een CT- of MRI-scan. Hierbij wordt vaak contrastvloeistof in het wervelkanaal gebracht via een ruggenprik om de ruimte binnen het wervelkanaal in beeld te brengen.
Wat kan helpen?
Als de klachten aanzienlijk zijn en iemand daardoor niet meer voldoende kan functioneren, is een operatie de enige manier om de klachten te verhelpen.
Wie kan helpen?
De operatie wordt vrijwel altijd uitgevoerd door een neurochirurg. Na de operatie helpt de fysiotherapeut bij het herstel.
Ermee leven
Bij een lichte vernauwing van het wervelkanaal zijn er alleen klachten na lang lopen of staan. Door deze activiteiten te beperken en te vervangen door bijvoorbeeld fietsen of zwemmen kan iemand soms voldoende normaal functioneren. Anders kan een operatie ervoor zorgen dat de klachten afnemen.
Online bronnen: Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen