TRIGGERFINGER

Synoniemen: hokkende vinger, springvinger, tendovaginitis stenosans, stenoserende tenosynovitis, knipmesvinger, snapping finger.

Wat is het ?
Een irritatie van de peesschede die de buigpees van een vinger of duim omgeeft. Deze irritatie leidt tot een lokale zwelling in de pees en/of peesschede vernauwing. Dit belemmert het normale, soepele glijden van de buigpees tijdens buigen en strekken van de vinger.
Klachten
Klachten beginnen vaak met pijn of een vervelend gevoel aan de basis van de vinger of duim. Soms is er een zwelling zichtbaar of voelbaar. De vinger kan op slot gaan zitten waardoor hij in een buigstand blijft staan. U moet hem dan weer met de andere helpen om te strekken.
Oorzaak:
De oorzaak van een triggerfinger is niet altijd duidelijk. De aandoening ontstaat soms na zware inspanning of abnormaal gebruik van de hand. Wel komt de aandoening vaker voor bij bij patiënten met reuma, jicht en suikerziekte, en ligt hier zeker een oorzakelijke relatie.
Behandeling:
Het doel van de behandeling is ervoor te zorgen dat de pees niet langer op slot gaat zitten en dat de vinger of duim weer zonder pijn volledig bewogen kan worden. De irritatie van de pees en peesschede moet verminderd worden om de pees weer soepel heen en weer te kunnen bewegen. Het slikken van ontstekingsremmende medicijnen of het inspuiten hiervan (injectie) kan de zwelling en pijn verminderen en soms de klachten doen verdwijnen.
Wat kan fysiotherapie betekenen ?
Het wegnemen van de eventuele oorzaak. Koelen met ijs ter bestrijding van pijn en zwelling. Lokale massagetechnieken (fricties) en mobilisaties van de pees/peesschede. Het gebruik van een (nacht)spalkje kan soms voldoende helpen.