Coronarevalidatie

‘Hoe kunnen we u helpen in uw revalidatie na het doormaken van een corona-infectie.‘

Bij welke klachten

Na het doormaken van een infectie met het coronavirus (COVID-19), kunnen er  langdurig restverschijnselen blijven bestaan. U kunt last hebben van kortademigheid, vermoeidheid, spierzwakte en daarnaast kunt u veel beperkingen blijven ervaren in het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten.

Wat houdt de specialisatie in

Na een infectie met het coronavirus (al dan niet na een opname in het ziekenhuis) kan de fysiotherapeut u helpen uw conditie op peil te brengen door inspanningstraining en spieroefeningen. Bij problemen met slijm opgeven kan de fysiotherapeut u een effectieve manier leren om het slijm los te krijgen. Ademoefeningen kunnen helpen kortademigheid te verminderen. Ook ontspanningsoefeningen kunnen helpen.  Dit alles wordt gegeven door een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in coronarevalidatie. Daarnaast hebben deze therapeuten al ervaring in het behandelen van COPD-patiënten.

Naast de  fysiotherapeutische begeleiding kan het nodig zijn om evt een andere discipline in te schakelen. Hierbij kunt u denken aan een diëtiste, psycholoog, logopediste of ergotherapeut. Wij kunnen nauw samenwerken met deze disciplines om samen te werken aan een optimaal herstel